Alfagomma

Dunlop Hiflex tilhører konsernet Alfagomma Group som er en av verdens største produsenter av slanger og kuplinger for både høyt og lavt trykk. Vi har egne fabrikker i Italia, Frankrike, Slovakia, Kina og Malaysia. Salgs-/distribusjonsenhetene finnes i Europa, Asia, Australia, Sør-Afrika, USA og Canada. Vi har et meget godt utbygd distribusjonsnettverk med et stort antall avdelinger som dekker store deler av Nord-Europa.
 Lang erfaring og egen produksjon gir oss både kunnskap og kontroll. 

Forskning og utvikling

Takket være egen forskning og utvikling kan vi bruke en rekke ulike gummiblandinger som er tilpasset ulike formål. Hydraulikkslanger må f.eks. være slitesterke, fleksible, tåle høyt trykk og trykkstøt. For industrislanger stilles det ulike krav avhengig av bruksområde. Innenfor næringsmiddelindustrien stilles det høye krav til smak-/lukt-/giftfrihet. Andre slanger skal tåle ulike etsende kjemikalier eller slitende partikler. I visse applikasjoner er fleksibilitet og liten bøyeradius det avgjørende. Vi utfører egne tester både i laboratorier og ute i felten, og legger store ressurser i kvalitetskontroller.

 

Vår ambisjon

Gjennom sparsommelighet med ressurser, energi og transport samt gjennom valget av produkter forsøker vi å belaste miljøet så lite som mulig. Vi er kvalitets- og miljøsertifiserte i henhold til ISO 14000, våre medarbeidere utdannes kontinuerlig og vi streber etter å redusere avfall og utslipp. Vi samarbeider med myndighetene og forsøker i størst mulig grad å levere miljøvennlige produkter.