Kvalitetspolicy

Det er Dunlop Hiflex policy å markedsføre produkter av en kvalitet som tilfredsstiller kundens krav og behov samt forventede ønskemål for å lede til absolutt kundetilfredshet. Dette oppnås ved at hver medarbeider sikrer kvaliteten i sin funksjon til neste ledd i produksjonskjeden.

Målsettingen med vårt kvalitetssikringssystem er å bidra til økt lønnsomhet for våre kunder i industrien og øvrige brukere av hydraulikk- og industrislanger.

Dunlop Hiflex skal gjennom løpende forbedringer og høy servicegrad være den beste leverandøren.

Det er vår målsetting at de som en gang har valgt Dunlop Hiflex som leverandør skal komme tilbake og bli faste kunder.