Miljøpolicy

Vi skal kontinuerlig følge opp vår miljøpåvirkning og utvikle vårt miljøarbeid for å imøtekomme og forebygge fremtidige miljøbelastninger gjennom: 

  • Å følge lovgivning, forskrifter og krav som organisasjonen berøres av.
  • Å utvikle vårt personale gjennom i delaktighet i våre prosesser.
  • Å arbeide aktivt med løpende forbedring og måling av våre prosesser.
  • Å inspirere våre leverandører og kunder til å utvikle sitt miljøarbeid.

Vi oppmuntrer aktivt vårt personale til å komme med forbedringstiltak som påvirker miljøet positivt.

Vitutfyllnadsruta