Crimp 2.0

2016-04-20

Oppdatert versjon av Crimp.

I den nye versjonen kan man nå se og skrive ut en komplett pressemåltabell

Fungerer på Iphone, Android, PC og Mac

Test Crimp nå

 

IMG_8035      IMG_8036      IMG_8038