Pumper og ventiler

Vårt brede sortiment av pumper og hydraulikk ventiler retter seg både mot mobile maskiner og faste industriapplikasjoner. I sortimentet finnes f.eks. hydraulikkpumper, hydraulikkfilter og motorer for enklere drift samt kuleventiler, retningsventiler, velgerventiler, strømregulerende ventiler og trykkregulerende ventiler. 

Pumphudr