Regulatorer

En trykkregulator regulerer inngangstrykket til ønsket utgangstrykk og opprettholder dette trykket konstant. For at en trykkregulator skal fungere på riktig måte må inngangstrykket være høyere enn utgangstrykket.

Vi har et bredt sortiment av trykkregulatorer, filterregulatorer og oljetåkesmørere. De er tilgjengelig for både singel- og blokkmontering.

FRRLX